Saturday, January 2, 2010

உலக வெப்பமயமாதலும் முருகைக் கற்களுக்கான பாதிப்புக்களும்உலகமானது இன்று வெப்பமயமாதலின் காரணமாக பல்வேறு வகைகளில் பாதிப்புக்களினை எதிர்நோக்கிய வண்ணம் பயணித்துக்கொண்டியங்குகின்றது. இதற்கு முந்தியதொரு பதிவில் உலக வெப்பமயமாதலும் தாவரங்களுக்கானபாதிப்புக்களும் என்னும் தலைப்பில் உலக வெப்பமயமாதலின் பாதிப்பினை வாசித்திருப்பீர்கள்.

அந்தவகையில்உலக வெப்பமயமாதலும் முருகைக் கற்களுக்கான பாதிப்புக்களும் என்ற இக்கட்டுரையினை பெரிதாக்கி வாசிக்கவும் நண்பர்களே........
(நன்றி-வீரகேசரி வாரவெளியீடு 26.07.2009)

***

1 comments:

அண்ணாமலையான் said...

தேவையான பதிவு

Blog Widget by LinkWithin