Wednesday, September 1, 2010

ஆண் மீன், பெண் மீனாக மாற்றமடையும் இயற்கையின் அதிசயம்.......!!!

☼ வர்ரமுண்டி[Barramundy] என்கின்ற மீனினமானது ஆண் மீனினமாக வளருமாம், ஆனால் இந்தவகையான மீனினங்கள் 2 ஆண்டுகளின் பின்னர் பெண் மீனினமாக மாற்றமடைந்துவிடும் இயல்பினை கொண்டவையாகுமாம்.மின்சார மீன்கள்.......!!!

☼ ஸ்கேட்ஸ், ரேஸ் போன்ற வகை மீன்கள் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மீன்களாக உள்ளன. இந்த மீன்களின் தலைப்பாகத்தில் கண்களுக்குப் பின்னால் சிறிய உறுப்புக்கள் உள்ளன. இவை மின்சாரக் கதிர்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. இந்த மின்சாரக் கதிர்கள் மீன்களின் இரையை சென்றடையும்போது அதிர்ச்சியடைந்ததுபோல ஆகிவிடுகின்றன. அப்பொழுது இவ்வகை மீன்கள் அதிர்ச்சி வாங்கிய இரையை உணவாக உண்கின்றன.

வேகமாக நீந்தும் மீனினம்
☼ செய்ல்பிஷ்[sailfish] என்கின்ற மீன் இனமே மிக வேகமாக நீந்துகின்ற மீன் வகையாகும். இதன் வேகம் மணிக்கு 109கிலோமீற்றர்(68மைல்) ஆகும்.மெதுவாக நீந்தும் மீனினம்

☼ கடற் குதிரை[Sea Horse] மீன் இனமே மிக மெதுவாக நீந்துகின்ற மீன் வகையாகும். இதன் வேகம் மணிக்கு 0.016கிலோமீற்றர்(0.01மைல்) ஆகும்.
***

0 comments:

Blog Widget by LinkWithin